Понедельник, 2018-06-25, 7:34 PM
Приветствую Вас Гость/Gość | RSS
Kadaffe
Главная | Tryb wydania wiz - Форум | Регистрация | Вход
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
  • Страница 1 из 1
  • 1
Форум » Турызм/Turystyka/Туризм » Беларусь/Białoruś/Беларусь » Tryb wydania wiz
Tryb wydania wiz
KadaffeДата: Пятница, 2006-12-01, 10:02 AM | Сообщение # 1
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 582
Статус: Offline
Tryb wydania wiz
Wniosek wizowy

Aby otrzymać wizę wjazdową na teren Republiki Białoruś należy złożyć:
- dokładnie wypełniony formularz wizowy;
- aktualne zdjęcie formatu paszportowego (naklejone na formularz);
- paszport.
Składając dokumenty należy wnieść w kasie odpowiednią opłatę wizową. Powyższa opłata nie podlega zwrotowi bez względu na wynik starań.

50% opłaty za wydanie wizy
(w tym uprawniającej do wielokrotnych wjazdów z ważnością do jednego roku).
Do ubiegania się o tego rodzaju wizy mają prawo osoby podróżujące w celu utrzymywania kontaktów rodzinnych, a zwłaszcza w celu odwiedzenia najbliższych krewnych.
Do wniosku wizowego należy dołączyć kopię aktu urodzenia lub aktu ślubu.

Wizy bezpłatne
Wydawane są:
1. osobom w wieku do lat 16 (obowiązuje data ukończenia lat w dniu wyjazdu);
2. osobom, które ukończyły 65 rok życia (obowiązuje data ukończenia lat w dniu wyjazdu);
3. osobom odwiedzającym groby bliskich krewnych i członków rodziny na terytorium Republiki Białorusi, na okres do 10 dni dwukrotnie w ciągu roku – na podstawie dokumentu potwierdzającego istnienie grobu;
4. osobom posiadającym zawiadomienie o ciężkiej chorobie lub śmierci bliskiego krewnego lub członka rodziny, w oparciu o dokumenty potwierdzające oraz powiadomienia napływające drogą dyplomatyczną;
5. uczestnikom międzyrządowych imprez oświatowych, kulturalnych, naukowo-technicznych, sportowych oraz członkom drużyn narodowych we wszystkich dyscyplinach sportowych – na wniosek właściwego organu państwowego;
6. nauczycielom akademickim, studentom, nauczycielom i uczącym się w ramach wymiany – na wniosek stosownej placówki edukacyjnej;
7. osobom uczestniczącym w śledztwie wstępnym lub postępowaniu sądowym toczącym się na terytorium Białorusi – na podstawie dokumentu potwierdzającego konieczność takiego udziału;
8. niezdolnym do pracy inwalidom oraz osobom im towarzyszącym – na podstawie dokumentów potwierdzających;
9. członkom organów roboczych euroregionów „Niemen”, „Bug”, „Puszcza Białowieska” – na wniosek tych organów.

Wizy wielokrotne
Wizy uprawniające do wielokrotnych wjazdów z ważnością do jednego roku mogą otrzymać:
1. uczestnicy wymiany na szczeblu władz państwowych, niezależnie od ich dziedziny działalności – na wniosek organu przyjmującego;
2. kierowcy i członkowie załóg samochodowych wykonujący międzynarodowe przewozy drogowe – na podstawie stosownych dokumentów potwierdzających wykonywanie tych przewozów lub wniosku narodowego stowarzyszenia przewoźników drogowych;
3. wiza służbowa roczna wielokrotnego przekraczania granicy wydaję się na podstawie pisma przedsiębiorstwa białoruskiego z prośbą o wydanie takiej wizy oraz uzasadnieniem konieczności częstych wjazdów określonej osoby (lub osób) na Białoruś. Załączono musi być świadectwo rejestracji państwowej. Obywatel polski wraz z tymi dokumentami składa paszport i wniosek wizowy z przyklejonym zdjęciem oraz przedstawia oryginały kontraktów lub umów do wglądu. Czas rozpatrywania takich wniosków – do 10 dni roboczych, koszt – 60 USD. Nie ma możliwości przyśpieszenia lub wydania wizy w trybie ekspresowym.

Okres oczekiwania
Na rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy z reguły nie powinien przekraczać 5 dni roboczych a w przypadku wiz załatwianych w trybie pilnym –do 2 dni roboczych, licząc od momentu złożenia dokumentów w Ambasadzie.
Wydział Konsularny Ambasady zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu i zapotrzebowania dodatkowych dokumentów do złożenia wniosku.

Źródło: Ambasada RB w Polsce


 
KadaffeДата: Пятница, 2006-12-01, 10:06 AM | Сообщение # 2
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 582
Статус: Offline
Taryfa opłat konsularnych
Dla obywateli Polski

Typy wiz Republiki Białoruś Koszty (w dolarach USA)

Dyplomatyczna --
Służbowa --
Biznesowa 6
Biznesowa 2-krotna 11
Biznesowa 3-krotna 16
Biznesowa wielokrotna do 1 roku 30
Pobytowa 6
Pobytowa 2-krotna 11
Pobytowa 3-krotna 16
Pobytowa wielokrotna do 1 roku 30
Turystyczna 6
Tranzytowa 6
Tranzytowa 2-krotna 11
Tranzytowa wielokrotna 30
Robocza (w celu zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej) 80
Studencka 30
Na stały pobyt 100

W przypadku wydania wiz w trybie pilnym (do 2 dni roboczych) dodatkowo na zasadzie wzajemności jest pobierana opłata konsularna w wysokości 34 dolarów USA.
Źródło: Ambasada RB w Polsce


 
KadaffeДата: Пятница, 2006-12-01, 10:14 AM | Сообщение # 3
Admin
Группа: Администраторы
Сообщений: 582
Статус: Offline
Podstawowe zasady obowiązujące przy wwozie żywności na Białoruś

Kontrola towarów przed rozładunkiem. Od końca 97 r. wiele importowanych do Białorusi towarów zostało objętych tzw. kontrolą przed rozładunkiem, mającą na celu wyeliminowanie dostaw towarów o niskiej jakości. Faktyczna inspekcja towarów obejmuje, pełną lub, jeśli to nie jest możliwe wybiórczą, kontrolę ilości wwożonego towaru, fizyczną identyfikację towaru wg parametrów i charakterystyk wyszczególnionych w kontrakcie lub specyfikacji. Jednocześnie kontrolowana jest wysokość ceny towaru, wskazana przez sprzedawcę w rachunku-fakturze, z poziomem rynkowych cen eksportowych występujących w kraju odbiorcy, lub, jeśli jest to konieczne, z cenami tego towaru na rynkach światowych Minimalna wartość partii towaru podlegającego kontroli przed rozładunkiem wynosi 5000 USD.

Kontrola weterynaryjna. W celu uzyskania pisemnego zezwolenia na wwóz towaru podlegającego kontroli weterynaryjnej, odbiorca na 30 dni przed wwozem towaru występuje z wnioskiem do Głównego Urzędu Weterynarii RB. Wniosek musi zawiera charakterystykę towaru, cel importu, kraj pochodzenia, miejsce wwozu towaru na terytorium RB. Po uzyskaniu takiego pozwolenia może być podpisany kontrakt z partnerem zagranicznym. Zarządzenie nr 128 z 95 r. zawiera wykaz produktów żywnościowych podlegających kontroli weterynaryjnej RB, a Zarządzenie 02/2035 z 28.02.97 r. podaje wykaz towarów objętych zakazem wwozu.

Zapewnienie bezpieczeństwa i jakości produktów. Towary powszechnego użytku, środki chemiczne i biologiczne, materiały i wyroby z nich, produkty spożywcze i surowce do ich wytwarzania muszą posiada certyfikat bezpieczeństwa. Do każdej partii towarów spożywczych wwożonych na terytorium RB musi być dołączony dokument potwierdzający jakość towaru i bezpieczeństwo spożywania. Podstawowymi dokumentami potwierdzającymi bezpieczeństwo towarów są: zaświadczenie o jakości wydane przez producenta, zaświadczenie o rejestracji towaru w państwowym instytucie fitosanitarnym wydane przez ministerstwo zdrowia, certyfikat zgodności lub zaświadczenie o jego przyznaniu, wydane producentowi przez Biełstandart lub inny organ uprawniony do wystawiania certyfikatów.

Obowiązkowa certyfikacja. Od 01.01.94 r. na Białorusi wprowadzona została obowiązkowa certyfikacja towarów konsumpcyjnych, robót i usług. Rozporządzenie to wprowadza też zakaz reklamowania produktów nie posiadających obowiązkowych certyfikatów, potwierdzających jakość i certyfikatów bezpieczeństwa. W celu otrzymania certyfikatu zgodności wnioskodawca kieruje wniosek do Biełstandartu lub odpowiedniego organu ds. certyfikacji .

Rejestracja sanitarna i reglamentacja. Praktycznie wszystkie produkty żywnościowe podlegają rejestracji sanitarnej i reglamentacji. Rejestracji tej nie podlegają: towary zarejestrowane wcześniej w RB, przy ich ponownym wwozie na terytorium RB, towary produkowane i sprzedawane w RB posiadające wcześniej uzyskane zaświadczenia (GOST, MBT, CTB, TU). W zaświadczeniu powinny znaleźć się informacje o: partii towaru, faktycznej zawartości składników, końcowy termin przydatności produktów, warunki przechowywania itp.

Wymagana informacja. Od dnia 01.10.97 r. na Białorusi istnieje obowiązek umieszczania, na produktach żywnościowych i towarach przemysłowych powszechnego użytku, informacji o towarze w języku białoruskim lub rosyjskim. Informacja ta może być umieszczana na oddzielnej ulotce, załączanej do każdej sztuki towaru, względnie wydrukowana na oddzielnej kartce, przekazywanej na żądanie klienta.

Reasumując, ustawodawstwo RB zawiera wiele aktów prawnych o charakterze ograniczająco-kontrolnym, porządkujących wwóz na terytorium Białorusi produktów żywnościowych i zapewniających ochronę rynku wewnętrznego przed napływem produkcji o niskiej jakości.


 
Форум » Турызм/Turystyka/Туризм » Беларусь/Białoruś/Беларусь » Tryb wydania wiz
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

© Kadaffe,  2005—2018